HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 14/11/2021

 • Đề tài: Niềm Vui Trong Chúa
  Kinh thánh: Thi Thiên 33
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 07/11/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up