HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/11/2021

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • Đề tài: Cảm Tạ Giữa Khó Nguy
  Kinh thánh: Đa-ni-ên 6:1-10
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 14/11/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up