HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 21/11/2021

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 21-11-2021
  Chủ đề: BÌNH AN TRONG THỜI KỲ MỚI
  Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:7
  Hãy tìm sự bình-an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu-tù, hãy vì nó cầu-nguyện Đức Giê-hô-va; vì sự bình-an các ngươi nhờ sự bình-an của nó.
  Giảng Luận: MSNC. Trương Công Minh
  HDCT: Chấp sự Trần Tứ Phướng
  Website: httltohienthanh.org
  Kênh Youtube: www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up