HTTL KINSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/11/2021

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • Đề tài: Nếu Có Chúa Ở Đây
  Kinh thánh: Giăng 11: 1-6, 17-36
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 21/11/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up