HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 28/11/2021

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 28/11/2021
  “DIỄN TIẾN CHÚA TÁI LÂM“
  Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, 5:1-10
  Câu gốc: I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2
  “vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up