HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 05/12/2021

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 05/12/2021
  "LỜI CẦU NGUYỆN XƯNG NHẬN TỘI LỖI"
  Kinh Thánh: Thi-Thiên 51
  Câu gốc: Thi-Thiên 51:17
  “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa khôn khinh dể đâu.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up