HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/04/2020

  • Chủ đề: HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
    Câu gốc: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, là cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống" - I Phi-E-Rơ 1:3
    Giảng luận: MSQN Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up