HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/12/2021

 • Đề tài: Chiếc Tàu Ân Điển
  Kinh thánh: Sáng Thế Ký 6: 8-22
  Giảng luận: Sinh Viên Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 05/12/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up