HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/12/2021

 • Đề tài: Ca Ngợi Trong Nghịch Cảnh
  Kinh thánh: Thi Thiên 34: 1-8
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 12/12/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up