HTTL PHAN RANG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/12/2021

 • NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG TRONG VIỆC CHUẨN BỊ CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA | 19-12-2021 | HTTL PHAN RANG
  Kinh Thánh: Lu-ca 1:26-38 & Ma-thi-ơ 1:18-25
  Câu gốc: Lu-ca 1:38
  “Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.”
  Giảng luận: TĐTS. Nguyễn Thị Bình
  Hướng dẫn: Chấp sự. Đặng Thị Thuỳ Linh
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến quỹ xây dựng nhà thờ Tháp Chàm
  Số tài khoản: 61510000711321 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Công (Thủ Quỹ Ban Xây Dựng)
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến các quỹ trong Hội Thánh
  Số tài khoản: 0811000005041 Ngân hàng Vietcombank (VCB).
  Chủ tài khoản: Vũ Quý (Thủ Quỹ Hội Thánh)

  Thể loại : Ninh Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up