HTTL CẦN GIUỘC - Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh - 24/12/2021

 • CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH NĂM 2021
  Chủ đề: Bình an dưới đất
  Chủ lễ: Mục sư Trần Thanh Dũng, QNHT
  HDCT: STHV Huỳnh Minh Tâm
  Thời gian: 19g thứ Sáu, 24/12/2021

  Thể loại : Long An

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up