HTTL PHAN RANG - Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh - 24/12/2021

 • LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH NĂM 2021 | 19H30 - 24-12-2021 | HTTL PHAN RANG
  Chủ đề: BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
  Kinh Thánh: Lu-ca 1:14
  “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,
   Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”
  Chủ lễ: Ms. Nguyễn Văn Bảo - Quản Nhiệm Hội Thánh

  Thể loại : Ninh Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up