HTTL HUẾ - Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Mừng Chúa Giáng Sinh - 24/12/2021

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH
  19h15 24/12/2021
  "BÌNH AN DƯỚI ĐẤT"
  Kinh Thánh: Lu-ca 2:14
  “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao.
  Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up