HTTL AN PHÚ - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/04/2020

 • Đề tài: SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI TIN LÀNH
  KT: Phi-líp 1:27-30
  CG: Phi-líp 1:27
  1. Chào mừng
  2. Tôn vinh Chúa: TC 18 Danh yêu quý
  3. Cầu nguyện khai lễ
  4. Tôn vinh Chúa: TC 266. Hồn tôi chỉ quyết neo trong huyết Jesus
  5. Tốp ca TVC Chỉ bởi ơn Ngài
  6. Đọc Kinh Thánh đối đáp 68.
  7. Ban Chấp Sự TVC: TC 262. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
  8. Tôn vinh Chúa: TC 675 Thành tâm nhớ ơn Chúa
  9. Dâng hiến
  10. Cầu nguyện dâng hiến
  11. Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 1:27-30
  12. Đọc câu gốc: Phi-líp 1:27
  13. Giảng luận
  14. Cầu nguyện đáp ứng
  15. Cầu nguyện chung
  16. Tôn vinh Chúa: TC 23
  17. Cầu nguyện chúc phước

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up