HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 02/01/2022

 • Đề tài: Đấng Tạo Hóa
  Kinh thánh: Truyền Đạo 11: 9-10, 12: 1-14
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 13/06/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up