HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 09/01/2022

 • Đề tài: Từ Bết-Lê-Hem Đến Gô-Gô-Tha
  Kinh thánh: Ma-thi-ơ 1: 1-21
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 19/12/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up