HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/01/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 23/01/2022
  "ĐỨC CHÚA TRỜI SẮM SẴN"
  Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 22:1-18
  Câu gốc: Sáng Thế Ký 22:14
  “Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục-ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm-sẵn.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up