HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 23/01/2022

 • Đề tài: The Saved Look To The Saviour
  Kinh thánh: Ma-thi-ơ 20: 20-28
  Giảng luận: Mục Sư Đoàn Lê Vinh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 16/01/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up