HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/01/2022

 • Đề tài: Cảm Tạ Chúa
  Kinh thánh: Thi Thiên 65: 11
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 23/01/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up