HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 30/01/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 30/01/2022
  "ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI"
  Kinh Thánh: Thi Thiên 23, Giăng 10:11-14, Hê-bơ-rơ 13:20
  Câu gốc: Thi Thiên 23:1
  “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up