HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Cầu Nguyện Đêm Giao Thừa - 31/01/2022

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • ội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 31/01/2022
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA TẤT NIÊN TÂN SỬU 29 TẾT (31/01/2022)
  VÀO LÚC 20H00
  HDCT:UV.TRẦN HOÀNG SƠN
  GIẢNG LUẬN:MS.ĐINH THUẬN
  CHỦ ĐỀ:NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
  Kinh Thánh: Sáng 45:5-9; 50:20
  Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. (Sáng 50:20)
  1.Nhìn lại chặng đường đã qua, Giô-sép nhận biết rằng trên mọi hoạn nạn, Đức Chúa Trời đã sai ông đến
  Ê-díp-tô: (45:5b, 7a, 8a):
  2. Nhìn lại chặng đường đã qua, Giô-sép nhận biết rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời để làm nên một sự giải cứu lớn và bảo vệ sự sống cho gia đình mình (5a, 6, 7b):
  3. Nhìn lại chặng đường đã qua, Giô-sép nhận biết vị trí vinh hiển của mình đang có là đến từ Chúa (8-9):
  4. Nhìn lại chặng đường đã qua Giô-sép nhận biết rằng dù các anh toan hại ông nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho ông (50:20)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up