HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Tết Nguyên Đán - 01/02/2022

HTTLVN

4 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 01/02/2022
  CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN MÙNG 1 TẾT
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Hồ Đắc Phúc
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  Chủ Đề:NĂM MỚI- SỨC MỚI
  Kinh Thánh:Ê-sai 40:29-31
  Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40:29-31)
  1.Chúa hứa ban sức lực cho chúng ta (29):
  Phục truyền 8:18
  II Sử 20:12
  Thi 46:1
  2. Chúa biết chúng ta cần sức mới của Ngài (30):
  Nê-hê-mi 4:10
  Ê-sai 12:2
  3. Bí quyết để nhận sức mới trong năm mới (31a):
  Ê-sai 30:15
  Thi 42:11
  Thi 130:6
  4. Hiệu quả khi Chúa ban sức mới (31b):
  Phục truyền 28:14
  II Cô 12:2
  Hê 12:1-3
  Thi 119:45;
  Châm 3:23

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up