HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa Tết Nguyên Đán - 01/02/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  9h00 01/02/2022
  "DÂNG LỜI TẠ ƠN CHÚA ĐẦU NĂM”
  Kinh Thánh: Thi Thiên 135:1-5
  Câu gốc: Thi Thiên 118:29
  “Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up