HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/02/2022

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Đề tài: Tống Cựu, Nghinh Tân
  Kinh thánh: Phi-líp 3: 12-16
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 30/01/2022.
  Tiệc thánh được thâu hình vào ngày 02/01/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up