HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/02/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 06/02/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Tq.Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  Chủ Đề:NĂM MỚI - CÁI NHÌN MỚI
  Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-13
  Câu gốc: Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.
  (Ê-sai 6:1)
  1.Nhìn thấy Chúa:(1-4)
  2. Nhìn thấy chính mình: (5-7)
  3. Nhìn thấy công việc Chúa: (8-13)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up