HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/02/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 06/02/2022
  "SỰ TIN KÍNH VÀ SỰ THỎA LÒNG"
  Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 1:3-11
  Câu gốc: I Ti-mô-thê 6:6
  “Vả, sự tin-kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up