HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/02/2022

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Đề tài: Lời Cầu Nguyện Từ Nơi Hang Đá
  Kinh thánh: Thi-thien 34: 9-22
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 06/02/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up