HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/02/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 13/02/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Trần Hoàng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  Chủ Đề:Ê-BẾT-MÊ-LẾT-NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA DÙNG

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up