HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/02/2022

 • Đề tài: Tình Yêu Vững Bền
  Kinh thánh: Châm-ngôn 5: 15-23
  Giảng luận: Mục Sư Quản Nhiệm Đoàn Trung Chánh
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 13/02/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up