HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/02/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 20/02/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Cs.Phạm Nhật Vinh
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  Chủ Đề: A-BI-GA-IN - NGƯỜI HÒA GIẢI
  Kinh Thánh: I Sam 25:1-42
  Câu gốc: Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! (Mat 5:9)
  1.Đa-vít bị Na-banh sỉ nhục và định trả thù
  (1-13):
  2. A-bi-ga-in đứng trước nguy cơ trả thù của
  Đa-vít (14-17, 21-22)
  3. Cách A-bi-ga-in hòa giải với Đa-vít:
  (18-20, 23-31)
  4. Đa-vít chấp nhận sự hòa giải và nhận lễ vật của A-bi-ga-in (32-35)
  5. A-bi-ga-in được Đa-vít cưới làm vợ (36-42)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up