HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/02/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 20/02/2022
  "SỐNG BỞI ĐỨC TIN"
  Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 2:4; Rô-ma 1:16-17; Ga-la-ti 3:11; Hê-bơ-rơ 10:38
  Câu gốc: Rô-ma 1:17
  “vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up