HTTL LONG THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/05/2020

HTTLVN

9 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa Nhật 03.05.2020
  HDCT: ChSự: Cao Bá Bảo
  Giảng Lời Chúa: MSQN Nguyễn Tờn
  Kinh thánh nền tảng: Công-vụ-các-sứ-đồ 5: 12-18
  Câu gốc: Công Vụ 5: 12, 17

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up