HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/02/2022

 • Đề tài: Chịu Thử Thách Để Được Chúa Dùng.
  Kinh thánh: Sáng-thế-ký 37: 12-28
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Nguyễn Hữu Phúc
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 20/02/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up