HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/02/2022

HTTLVN

3 tháng trước đây

 • Chủ Đề: SỨC MỚI CHÚA BAN
  Kinh Thánh: Ê-sai 40:31
  “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới,
  cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc,
  đi mà không mòn mỏi ”
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Diễn Giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự - Phó Hội Trưởng 1 / TLH-HTTLVN
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Cô Lê Thị Phương Lan

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up