HTTL ĐÀ NẴNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/05/2020

 • Chủ đề: MẠNG LỊNH CỦA CHÚA PHỤC SINH CHO NGƯỜI YÊU NGÀI
  Kinh Thánh: Giăng 21. 15-22
  Giảng luận: Mục sư NGUYỄN THANH HỒNG - QNHT
  Hướng dẫn: Chấp sự NGUYỄN TIẾN DŨNG - PTK HT
  -------------------------------
  Âm nhạc: Thanh ly
  Âm thanh: Bảo Ân
  Quay phim: Nhật Hoàng
  Trình chiếu: Thiên Bảo

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up