HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/02/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 27/02/2022
  "KHAI TRÌNH VỚI CHÚA"
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:14-30
  Câu gốc: Rô-ma 14:12
  “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai-trình việc mình với Đức Chúa Trời.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up