HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/03/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 06/03/2022
  "GIAO ƯỚC MỚI"
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10:19-25
  Câu gốc: I Cô-rinh-tô 11:25
  “Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao-ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up