HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ Đề: SỐNG VỚI LÒNG TẠ ƠN
  Kinh Thánh: Thi-thiên 107:22
  “ Nguyện chúng dâng của lễ thù ân,
  Lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài. ”
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Thầy Lê Quốc Thái

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up