HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • --Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 06/03/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Cs.Trần Tiến Đạt
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:GIẢI CỨU VÀ NGỢI KHEN
  Kinh Thánh: Thi thiên 107:19-21
  Câu gốc: Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta:Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta. (Thi 50:15)
  I. ĐƯỢC CHÚA GIẢI CỨU:
  1.Kêu cầu Chúa trong cơn gian truân (19a):
  - Gia cơ 4;2; Thi Thiên 18:6
  2. Chúa giải cứu khỏi điều gian nan (19b)
  - Thi thiên 106:44; 120:1; 107:6
  3. Chúa chữa lành tật bệnh (20a)
  -II Các vua 20:5;
  -II Sử ký 30:20;
  -Thi 30:2; 41:4; 103:3
  4. Chúa cứu khỏi sự chết (20b):
  -Thi 33:18-19; 68:20
  -II Cô 1:10; Thi 118:17
  II. NGỢI KHEN CHÚA VÌ ĐƯỢC
  GIẢI CỨU:
  1.Ngợi khen sự nhân từ Chúa: (21a)
  - Thi 58:16; 63:3
  2. Ngợi khen các công việc lạ lùng của Chúa: (21b)
  - Thi 9:1; 78:4; 107:21; 57:9; 104:33

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up