HTTL KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/03/2022

 • Đề tài: Lột Bỏ Lớp Đất Sét
  Kinh thánh: Mác 2: 1-12
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 27/02/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up