HTTL AN PHÚ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa, Chúa Nhật 06/03/2022
  Đề tài: CHĂN BẦY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  KINH THÁNH: I Phi-e-rơ 5:1-4
  CÂU GỐC: I Phi-e-rơ 5:
  “hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm,”
  Giảng Luận: MSNC Hà Minh Quang Huy - QNHT
  Hướng Dẫn: Chấp sự Châu Ngọc Quí
  .....
  THÔNG TIN DÂNG HIẾN
  Cách 1: Cá nhân và gia đình tín hữu có thể chuẩn bị số dâng tại nhà, bỏ vào phong bì rồi đưa cho:
  (1) Thủ quỹ hoặc Phó Thủ quỹ khi thuận tiện; hoặc
  (2) Bỏvào thùng tiền đặt ở nhà thờ.
  Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản của Hội Thánh:
  - Ngân hàng Vietcombank (VCB) – Cần Thơ
  - Chủ tài khoản: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM) – CHI HỘI AN PHÚ
  - Số tài khoản: 1013515882 (VND) và 1013516118 (USD)
  LƯU Ý: Dù dâng hiến bằng cách nào, vui lòng ghi rõ trên phong bì hoặc nội dung chuyển khoản: "Dâng hiến vào việc .......... (quỹ tự trị, xây dựng...)"

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up