HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 06/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

  • Đề Tài: NƠI HÒ HẸN (p.2)
    Câu Gốc: Vì tôi biết rằng Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống (Gióp 30:23)
    Giảng Luận: Ms Phạm Duy Thọ, QnHt.

    Thể loại : Cần Thơ

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up