HTTL KINGSROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/03/2022

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • Đề tài: Sống Như Một Cơ-Đốc Nhân Tại Việt Nam
  Kinh thánh: I Phi-e-rơ 2: 13-17; Hê-bơ-rơ 5: 12-14
  Giảng luận: Mục Sư Huỳnh Cẩm Phong
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 06/03/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up