HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 13/03/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Uv.Nguyễn Thúy Phượng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:NGƯỜI NỮ TIN KÍNH
  Kinh Thánh:Châm 31:30b
  Câu gốc:Nhưng người nữ nào
  kính sợ Đức Giê-hô-va
  sẽ được khen ngợi.
  (Châm 31:30b)
  I. MẪU MỰC CỦA NGƯỜI NỮ TIN KÍNH:
  1. Tin kính trong gia đình:
  a. Đời sống vâng phục, tinh sạch và cung kính:
  - I Phi 3:1-2, 5
  b. Chú trọng đời sống bề trong:
  - I Phi 3: 3-4:
  c. Chăm lo việc Chúa và làm tốt nghĩa vụ của mình:
  - I Cô-rinh-tô 7:34
  d. Chung thủy với chồng:
  Rô-ma 7:2
  I Cô-rinh-tô 7:10
  2. Tin kính trong Hội Thánh:
  a.Giữ các chức vụ trong Hội thánh:
  - Rô-ma 16:1
  b. Yêu mến Chúa:
  Lu ca 23:49
  c.
  Có đời sống
  cầu nguyện:
  - Công vụ 1:14
  d. Phục vụ Chúa:
  - Công vụ 9:36
  II. NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI NỮ TIN KÍNH ĐƯỢC KHEN NGỢI TRONG KINH THÁNH:
  1. Ru tơ được Bô-ô khen ngợi :
  - Ru-tơ 2:11-12
  2.
  2.A-bi-ga-in được Đa-vít khen ngợi :
  - I Sam 25:33
  3. Người nữ tài đức được chồng và con cái khen ngợi :
  - Châm ngôn 31:28-29
  4. Ma-ri, mẹ Chúa Giê-xu được thiên sứ khen ngợi:
  -Lu ca 1:28
  5.
  5.Người đàn bà Ca-na-an được Chúa khen ngợi:
  - Mat 15:28
  6. Ma-ri, em Ma thê được Chúa khen ngợi:
  -Lu ca 10:42; Mat 26:13
  7.
  7.Ta-bi-tha được những người đàn bà góa khen ngợi :
  - Công vụ 9:39

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up