HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 13/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ Đề: NGƯỜI NỮ KHÔN NGOAN
  Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 20:14-22
  Câu Gốc: “Bấy giờ, có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu đồn thành la lên
  cùng chúng rằng: Các ngươi hãy nghe, hãy nghe! Xin hãy nói cùng Giô-áp lại gần đây,
  tôi muốn nói chuyện cùng người " II Sa-mu-ên 20:16
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Cô Hoàng Thúy Liễu

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up