KINGSGROVE - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/03/2022

HTTLVN

10 tháng trước đây

 • Đề tài: Đi, Theo Lời Đức Giê-hô-va Đã Phán Dạy
  Kinh thánh: Sáng Thế Ký 12: 1-9
  Giảng luận: Sinh Viên Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 13/03/2022.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up