HTTL TÂN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/03/2022

HTTLVN

2 tháng trước đây

 • Chủ Đề: HY VỌNG SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC
  Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1:3-9
  Câu Gốc: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống ” I Phi-e-rơ 1:3
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Diễn Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình - Phó Hội Trưởng 2 / HTTLVN
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Thầy Lý Thiện Trung

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up