HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 20/03/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h00 20/03/2022
  "TÂM TÌNH CỦA CHÚA JESUS"
  Kinh Thánh: Phi-lip 2:1-11
  Câu gốc: Phi-lip 2:5
  “Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up