HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/03/2022

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 27/03/2022
  "PHƯỚC LÀNH THỨ BẢY"
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:9
  “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up