HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 27/03/2022

HTTLVN

8 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 27/03/2022
  Vào Lúc 8h00
  HDCT:Cs.Nguyễn Phương Hằng
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:MS Đinh Thuận-QNHT
  Chủ Đề:CHÚA DẠY DỖ MÔN ĐỒ
  Kinh Thánh: Lu ca 12:1-12
  Câu gốc: Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy.
  (Mat 5:1-2)
  1.Cẩn thận về men của người Pha-ri-si (1-3):
  - Mác 8:15, 12:38-40
  - Mat 23
  2. Đừng sợ con người nhưng phải kính sợ Chúa (4-7):
  - Mat 10:28
  3. Phải xưng danh Chúa ra:
  (8-9)
  - Hê-bơ-rơ 13:15
  4. Không được nói phạm đến
  Đức Thánh Linh: (10)
  - Mác 3:22-30
  5. Đừng lo về việc phải ứng hầu trước mặt quan án: (11-12)
  - Mác 13:11, Công vụ 4:13; 9:22; 26:28

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up